Yunhuan photograph

Yunhuan

Use attributes for filter !
Gender Male
Date of birth September 11,1921
Zodiac sign Virgo
Spouse Qiao Hongzhi
Siblings Pu Yunyu
Jin Yunxian
Jin Ruijie
Yunhe
Puqi
Jin Yunying
Yunying
Jin Youzhi
Pujie
Puyi
Parents Zaifeng, Prince Chun
Lady Dengiya
Grandparents Yixuan, Prince Chun
DiedChina
2004
China
Great grandparent Daoguang Emperor
Imperial Noble Consort Zhuangshun
Date of Reg.
Date of Upd.
ID3309298
Send edit request

Yunhuan Life story


Related Persons

Next Profile ❯