Vishnu Sakharam Khandekar photograph

Vishnu Sakharam Khandekar

Use attributes for filter !
Gender Male
Death47 years ago
Date of birth January 11,1898
Zodiac sign Capricorn
Born Sangli
India
Date of died September 2,1976
DiedMiraj
India
Notabl award Jnanpith Award
Yayati
Date of Reg.
Date of Upd.
ID911046

Yayati
RIKAMA DEVHARA
Aśru
Vidyut-prakāśa
Ki kahaniya
Yayati
Sukhacha Shodh
SANJVAT
Navī strī
Yayati
Sukhacha Shodh
SANJVAT
Navī strī
Send edit request

Related searches

v s khandekar pdfv s khandekar quotesv s khandekar marathiv s khandekar familyram khandekarvs khandekar in hindiv s khandekar poemsh.j. khandekaryayati vishnu sakharam khandekarvishnu sakharam khandekar kis bhasha ke rachnakar haivishnu sakharam khandekar in marathikhandekar meaningprasad khandekarkhandekar surnamewho was hj khandekar class 8vishnu sakharam khandekar information in marathiv s khandekar in marathiwho was h.j. khandekar class 8yayati novel

Vishnu Sakharam Khandekar Life story


Vishnu Sakharam Khandekar was a Marathi writer from Maharashtra, India. He was the first Marathi author to win the prestigious Jnanpith Award.

Vishnu Sakharam Khandekar Photos

Related Persons

Next Profile ❯