Vi Thi Nguyet Ho photograph

Vi Thi Nguyet Ho

Use attributes for filter !
Gender Female
Born Lộc Bình District
Vietnam
Spouse Ton That Tung
Date of Reg.
Date of Upd.
ID3731383
Send edit request

Related searches

mổ gan khôVợ giáo sư Tôn That TùngNguyễn nhân cái chết Tôn that BáchBà Vi Thị Nguyệt Hồ là ai

Vi Thi Nguyet Ho Life story


Bà Vi Thị Nguyệt Hồ là vợ của Cố Giáo sư Tôn Thất Tùng và là mẹ của Cố Giáo sư Tôn Thất Bách, hai nhà ngoại khoa hàng đầu của Việt Nam. Bà đã từng làm Điều dưỡng tại Bệnh viện Việt Đức trong nhiều năm.

Vi Thi Nguyet Ho Photos

Related Persons

Next Profile ❯