Tuong Lai (Tương Lai) photograph

Tuong Lai (Tương Lai)

Use attributes for filter !
Gender Male
Age 88
Date of birth April 18,1936
Zodiac sign Aries
Born Thua Thien Hue
Vietnam
Date of Reg.
Date of Upd.
ID1803613
Send edit request

Tuong Lai (Tương Lai) Life story


Phó Giáo sư Tương Lai (sinh năm 1936 tại Thừa Thiên – Huế), tên thật là Nguyễn Phước Tương, là một nhà nghiên cứu xã hội học, văn hóa, nhân vật bất đồng chính kiến của Việt Nam. Ông hiện sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Related Persons

Next Profile ❯