Phung Ngoc Hung photograph

Phung Ngoc Hung

Use attributes for filter !
Gender Female
Date of Reg.
Date of Upd.
ID3658075
Send edit request

Phung Ngoc Hung Life story


Phùng Ngọc Hùng (1950) là nhà thơ, nhà văn viết cho thiếu nhi; ông từng đảm trách chức vụ Bí thư trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân số Gia đình & Trẻ em, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam.

Phung Ngoc Hung Photos

Related Persons

Next Profile ❯