The world most largest biography website !

More than THREE MILLION biographies And hundreds of new biographies are added daily

Follow Us
Jan Divecký photograph

Jan Divecký

Use attributes for filter !
Date of Reg.
Date of Upd.
Send edit request

Jan Divecký Life story


Jan Divecký (* 1972 Mělník) je pedagog a autor řady česky psaných publikací s židovskou tematikou. Po absolvování Karlovy univerzity studoval ješivu Machon Me'ir v Jeruzalémě. V letech 1998–2000 pracoval jako vedoucí pražského rabinátu a v současné době vyučuje judaismus na Lauderových školách v Praze.

News about Jan Divecký


.

© 2015 xwhos.com