Hãy Chọn Giá Đúng

Hãy Chọn Giá Đúng

TV program

  • Photos
  • Web Site
    https://vi.wikipedia.org
Hãy Chọn Giá Đúng Profiles
  • About

    Hãy chọn giá đúng là phiên bản Việt Nam của trò chơi truyền hình The Price Is Right, do Ban sản xuất các chương trình giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Chương trình được phát sóng từ 26 tháng 6 năm 2004 đến hết năm 2020 và đựoc rất nhiều người xem trên truyền hình, và đã phát sóng được 832 số.

© 2015 xwhos.com
About us Help