The world most largest biography website !

More than THREE MILLION biographies And hundreds of new biographies are added daily

Follow Us
Aşık Paşa photograph

Aşık Paşa

Use attributes for filter !
Gender Male
Born Kırşehir
DiedKırşehir
Place of burialAşık Paşa Türbesi, Kırşehir
ParentsMuhlis Paşa
Date of Reg.
Date of Upd.
Send edit request

Aşık Paşa Life story


1272 yılında Kırşehir'de doğdu. Baba İlyas'ın oğullarından ve Konya'da altı ay hükümdarlık yaptıktan sonra sultanlığı Karamanoğulları'na bıraktığı söylenen Muhlis Paşa'nın oğludur. Mutasavvıf bir aile geleneğinde yetişmiştir. Eserlerinde tasavvufun etkisi büyüktür.

News about Aşık Paşa


.

Aşık Paşa Photos

© 2015 xwhos.com