Andrzej Zarnecki photograph

Andrzej Zarnecki

Use attributes for filter !
Gender Male
Death10 years ago
Date of birth June 1,1935
Zodiac sign Gemini
Born Lodz
Poland
Date of died January 30,2014
DiedNaleczow
Poland
GenresFilm Scores
Siblings Michał Żarnecki
Job Actor
Singer
Instructor
Movies/Shows Who Never Lived
Our God's Brother
The Detective and Death
Wherever You Are
The Moth
The Structure of Crystal
Identification Marks: None
Date of Reg.
Date of Upd.
ID1433950
Send edit request

Andrzej Zarnecki Life story


Andrzej Żarnecki – wieloletni pedagog Akademii Muzycznej w Łodzi, ceniony aktor i reżyser, cieszący się wielkim autorytetem wśród kolegów i młodzieży akademickiej, którego talent, wiedza i zaangażowanie w działaniach na rzecz kształcenia młodych artystów-wokalistów zawsze służyły umiejętności i umacnianiu osiągnięć ...

Andrzej Zarnecki Photos

Related Persons

Next Profile ❯